Klub Sportowy Metro

 

Zasady szkolenia w Klubie Sportowym METRO Warszawa

 
 

W związku z często powtarzającymi się pytaniami, a co za tym idzie wieloma podobnymi do siebie dyskusjami pomiędzy trenerami i rodzicami, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Klub Sportowy METRO Warszawa jest wyczynowym młodzieżowym Klubem Sportowym. Klub startuje w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Klub nie prowadzi tzw. zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zawodniczki i zawodnicy trenujący w METRZE powinni mieć świadomość, że muszą zapracować na swoje miejsce w grupie, w drużynie, w Klubie. Do szkolenia zapraszamy dziewczęta i chłopców z chęciami i predyspozycjami do rozpoczęcia siatkarskiej kariery. Ambicją trenerów jest wychowywanie i szkolenie przyszłych mistrzów Polski oraz reprezentantów kraju.

W Klubie METRO trenują dziewczęta i chłopcy, którzy zostali do Klubu przyjęci przez trenerów prowadzących poszczególne grupy rocznikowe. Tak długo jak dziecko solidnie trenuje i robi postępy, a trener z postawy podopiecznych jest zadowolony, tak długo trwa przygoda z siatkówką w Klubie METRO Warszawa. Może jednak przyjść moment kiedy ktoś straci swoje miejsce w grupie szkoleniowej. Powodów może być wiele, ale decyzje w tej sprawie podejmuje wyłącznie Klub (trener prowadzący po konsultacjach z innymi trenerami w Klubie).

Jeśli chodzi o ocenę przydatności zawodniczek i zawodników do grupy rocznikowej w sekcji piłki siatkowej Klubu METRO Warszawa trenerzy patrzą na podopiecznych według trzech podstawowych kryteriów:

Predyspozycje do uprawiania siatkówki – patrzymy na adeptów siatkówki pod kątem ich potencjalnych perspektyw sprawnościowych i wzrostowych. Dorosła siatkówka to w 90% zawodnicy o wzroście 190 cm i dużo wyżej (u dziewcząt o około 10 centymetrów mniej) o cechach skocznościowo-szybkościowych. Są oczywiście pojedyncze przykłady wybitnych niższych zawodniczek i zawodników na pozycjach rozgrywający lub libero, ale są to w siatkówce rzadkie sytuacje i dostępne w zasadzie wyłącznie dla genialnych technicznie i sprawnościowo graczy.

Podejście do treningów – szukamy adeptów siatkówki, którzy są zdecydowani na solidny systematyczny trening. Oprócz zaangażowania podczas treningu potrzebna jest gotowość do podporządkowania siatkarskiej przygodzie wielu spraw pozaszkolnych i rodzinnych. Systematyczna obecność na treningach i zawodach oraz pracowitość jest niezbędnym warunkiem do osiągania sportowych sukcesów.

Umiejętność pracy w zespole – w każdej grupie sportowej, a zwłaszcza w grach zespołowych, sportowiec ma do spełnienia określone funkcje. Oprócz czysto sportowych walorów ważne jest, by umieć współpracować z trenerem i zespołem dla dobra swojej drużyny i Klubu.

Oprócz tych trzech powyżej opisanych warunków dzieci powinny mieć wsparcie ze strony rodziców. Rodzice powinni współpracować z trenerem prowadzącym, informując go o ewentualnych problemach, kłopotach i różnych przeszkodach, mogących utrudniać sportowy rozwój dziecka. Bardzo ważnym elementem jest też współpraca na lini Rodzice - Szkoła - Klub. Kłopoty w szkole często są powodem nieprzydatności dziecka do drużyny. Wszyscy podopieczni w METRZE są informowani przez trenerów, że warunkiem niezbędnym funkcjonowania w Klubie jest rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych. 

W przypadku braku miejsca do szkolenia sportowego w Klubie METRO Warszawa pozostaje możliwość uprawiania siatkówki w innych siatkarskich ośrodkach na terenie Warszawy. Zdarza się także (w historii METRA mieliśmy wiele takich przykładów), że sprawny zawodnik, który nie rokował siatkarsko, po chwilowym załamaniu odnajdywał się doskonale w innej dyscyplinie sportowej, w której osiągał znaczące sukcesy.

Wszystkim kandydatkom i kandydatom, obecnym zawodniczkom i zawodnikom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów, tym samym spełnienia siatkarskich i osobistych marzeń.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd i Trenerzy Klubu Sportowego METRO Warszawa